Aktiv tilstedeværelse i sosiale medier skaper reiselyst

To personer i våtdrakt bærer på surfebrett og går over sanddynene mot sjøen, klar for å surfe

Gjennom vår aktiv tilstedeværelse på plattformene har vi fortsatt å inspirere, informere og engasjere vårt publikum med mål om å skape reiselyst og tiltrekke flere besøkende til vår region. Denne rapporten gir et overblikk over våre strategier, prestasjoner og refleksjoner fra året som har gått.

Vår digitale markedsføringsstrategi i 2023

På Facebook og Instagram deler vi inspirasjon for å vekke reiselyst og engasjement blant våre følgere. Vi ønsker å fremheve de beste opplevelsene og de unike høydepunktene i vår region. Sosiale medier utgjør en viktig del av vår digitale markedsføringsstrategi, hvor vi kommuniserer, informerer, og inspirerer for å tiltrekke flere besøkende. Vårt arbeid med sosiale medier omfatter en rekke aktiviteter: organisk innhold, sponsede innlegg, støtteinnlegg for kampanjer, interaksjon med følgere, innholdsskaping og organisering av takeovers.

For å planlegge og publisere innlegg, benytter vi oss av Sprout Social, et administrativt verktøy for sosiale medier. Sprout Social gir oss muligheten til å overvåke aktiviteten på sosiale medieplattformer, planlegge og publisere innlegg, samt tilbyr tilgang til omfattende statistikk og rapporter. Statistikken som presenteres i årets sosiale medier-rapport er hentet fra Sprout Social. Dette verktøyet er essensielt for å effektivt administrere og optimalisere våre sosiale medieaktiviteter, slik at vi kan fortsette å engasjere og begeistre vårt publikum.

Planleggingen av innholdet er grundig og tar hensyn til flere kriterier. Vi tar utgangspunkt i sesongene og søker en balanse mellom opplevelser i byen og naturen, samtidig som vi tar hensyn til våre turistsegmenter basert på Edge of Norway sitt segmenteringskompass, som inkluderer "enjoy", "step back", "explore" og "push". Dette sikrer at vi når ut til et bredt spekter av reisende og oppfyller deres ulike behov og interesser.

På Instagram legger vi vekt på å så inspirasjonsfrø som senere kan høstes i form av besøkende i regionen. Vi benytter oss av en kombinasjon av vakre bilder, engasjerende videoer og enkle eller mer sammensatte tekster for å inspirere vårt publikum. På Facebook fokuserer vi mer på å informere, synliggjøre og markedsføre, samtidig som vi også søker å inspirere våre følgere. Denne tilnærmingen gjenspeiler seg i måten vi presenterer innholdet på, der vi tilpasser oss de unike egenskapene til hver plattform for å maksimere effekten av våre budskap.

I 2023 opplevde vi en gledelig økning på 3,34 % i organisk visning på tvers av plattformene våre, noe som tyder på det vedvarende engasjementet fra vårt publikum. Til tross for en nedgang i betalte visninger, som delvis skyldtes vår strategiske justering av ressursbruken, fortsatte vi å nå ut til vårt publikum med totalt 5 779 357 betalte visninger. Selv om det totale antallet visninger på våre Region Stavanger-kontoer på Facebook og Instagram viste en nedgang på 48,3 % fra året før, reflekterer den 3,34 % økningen i organiske visninger og den 14,7 % økningen i antall lenkeklikk fra 2022 en positiv interesse for vårt innhold. Dette viser at vi oppnådde gode resultater organisk. Vi forsetter å fokusere på å skape engasjerende innhold som styrker vår tilstedeværelse og interaksjon på sosiale medier.

Oversikt over tall for Instagram- og Facebook kontoene til Region Stavanger

Fargegaten i Stavanger

Facebook

Region Stavanger administrerer tre Facebook-kontoer: Visit Region Stavanger, Region Stavanger Visitors & Convention Bureau og Visit Sandnes. Visit Region Stavanger er vår hovedkonto, hvor vi deler relevante og inspirerende artikler, blogginnlegg, arrangementer og bilder rettet mot ferie- og fritidsmarkedet. Region Stavanger Visitors & Convention Bureau er vår side for næringsliv og bedriftssamarbeid. Visit Sandnes er en del av Visit Sandnes-kampanjen, et samarbeid mellom Region Stavanger og Sandnes kommune, rettet mot å inspirere til Sandnes-ferier. Totalt ble det publisert 490 innlegg på de forskjellige sidene i løpet av 2023. Av disse ble 314 innlegg publisert på Visit Region Stavanger, 122 på Uti-Sandnes.no og 54 på Region Stavanger Visitors & Convention Bureau.

Oversikt over de 12 beste Facebook innlegg for Region Stavanger i 2023

I 2023 har sidene våre oppnådd imponerende resultater til tross for skiftende ressursallokering. Organiske visninger økte med 17 % sammenlignet med 2022, og selv om vi registrerte en nedgang på 71 % i betalte visninger fra 2022, var dette et resultat av vår strategiske justering av ressursbruken. Til tross for endringer i vår tilnærming har vi fortsatt å opprettholde et betydelig engasjement med vår målgruppe, med 249 623 engasjementer totalt. Videre er det gledelig å se at antall lenkeklikk fra innlegg økte med 8,9 % fra 2022, noe som indikerer at vårt publikum fortsatt er engasjert og responsive. Dette viser vår evne til å tilpasse oss endringer og kontinuerlig optimalisere vår tilnærming for å oppnå gode resultater. Med et vedvarende fokus på innovasjon og effektiv ressursbruk, ser vi positivt på fremtiden og de mulighetene som ligger foran oss.

Region Stavanger sin Facebook profil

Et fyrtårn i solnedgang

Instagram

Region Stavanger administrerer to Instagram-kontoer. Regionstavanger og utisandnes.no. Regionstavanger er Region Stavangers hovedkonto, hvor det publiseres inspirerende bilder og videoer målrettet til ferie- og fritidsmarkedet. Utisandnes.no blir brukt i forbindelse med Visit Sandnes-kampanjen, som er en kampanje i regi av Region Stavanger og Sandnes kommune, som er målrettet til ferie- og fritidsmarkedet for å inspirere til Sandnes-ferie. På Instagram har vi fortsatt med fjorårets suksesstrategi som får følgere engasjert, og gjør at de i høyere grad deler innhold med oss. Strategien går ut på deling av egenproduserte bilder og videoer, samt deling av brukergenererte bilder. Vi har mer enn 120 000 bilder som enten er tagget #regionstavanger, #visitregionstavanger, #edgeofnorway eller @regionstavanger. Fra disse bildene velger vi de beste og deler dem på vår Instagram-profil. Slik blir vår Instagram et samarbeid mellom oss, medlemmene våre, influensere, lokale og besøkende i regionen.

Top 12 Instagram innlegg for 2023 for Region Stavanger

I 2023 har Instagram-kontoene våre fortsatt å nå ut til et imponerende antall mennesker med 2 948 116 organiske inntrykk, selv om det var en liten nedgang på 4,5 % fra 2022. Vi har også fortsatt å opprettholde et betydelig engasjement med vårt publikum, med 122 732 engasjementer totalt. Selv om det har vært en nedgang på 6,2 % fra 2022, er vi takknemlige for støtten vi mottar fra våre følgere. Det er verdt å merke seg at selv om vi har sett en nedgang i antall betalte inntrykk på 83,9 % fra 2022, har vårt fokus på organisk vekst og autentisk samhandling fortsatt å være kjernen i vår tilnærming. Vi ser frem til å fortsette å dele verdifulle og engasjerende innhold med dere alle i 2024

En kollasj av bilder som er publisert på Instagram siden til Region Stavanger

Takeovers

En sosiale medie-takeover er når en person, vanligvis en influenser eller bedrift, "overtar" en merkevares sosiale mediekonto for en periode, vanligvis en dag, og deler innhold på deres vegne. I løpet av 2023 har vi hatt gleden av å arrangere takeovers både på Fjord Norways og Visit Norways Instagram-kontoer, i tillegg til å gi våre medlemmer muligheten til å overta vår egen Instagram-konto. Vi har invitert totalt 74 medlemsbedrifter til å ta over kontrollen og dele sitt innhold med vårt publikum, resulterende i 37 vellykkede takeover-samarbeid på vår Instagram-kanal. På denne måten har vi skapt en unik mulighet for våre medlemmer til å markedsføre seg direkte til våre følgere, samtidig som vi sprer merkevarebevissthet, inspirasjon og styrker båndene med medlemsbedriftene.

To personer som står på et fjell med utsikt ned til Preikestolen

Innholdskaping

Når det gjelder innholdsskaping, gjennomfører vi regelmessige turer til ulike destinasjoner og medlemsbedrifter for å skaffe bilder og videoer som vi kan bruke til å fremme reisemål i vår region. I tillegg tar vi ofte direkteopptak som skaper umiddelbar oppmerksomhet og engasjement. Materialet samlet inn under disse turene blir brukt til Stories og innlegg på Instagram og Facebook, og det lagres også i vår database for fremtidig bruk. Dette sikrer at vi alltid har ferskt og engasjerende innhold å dele med vårt publikum på sosiale medier.

En tropisk hage med fargerike planter, et lite vann med foss omkranset av hvit sand og lounge stoler, på Flor & Fjære

Veien videre: Fremtidsutsikter og fortsettelsen av vår digitale reise

Som vi reflekterer over resultatene fra 2023, ser vi med takknemlighet på de prestasjonene vi har oppnådd og de erfaringene vi har samlet. Til tross for utfordringer har vi bevist vår evne til å tilpasse oss endringer, lære av våre erfaringer og kontinuerlig forbedre vår tilnærming til sosiale medier. Vi ser med spenning og optimisme frem til det kommende året, der vi vil fortsette å innovere, skape verdifulle relasjoner og dele inspirerende innhold med vårt publikum. Takk til alle våre følgere, medlemsbedrifter og digitale skapere for deres støtte og engasjement. Sammen ser vi frem til å inspirere flere besøk og øke vår synlighet i 2024, og fortsette vår felles suksesshistorie.