Portrettbilde av Per Morten HaarrVeldig gledelig var det at sesongen startet rekordtidlig med internasjonale ferie- og fritidsgjester. Allerede i april var det besøkende i hele regionen. Våren var preget av at mange fortsatt hadde mye å ta igjen etter årene med mindre reiseaktivitet. At Norge og Vestlandet er attraktivt så vi allerede i 2022 da Fjord Norge-regionen var nasjonal vekstvinner blant de tilreisende fra utlandet. Da er det veldig kjekt når flere av de beste attraksjonene ligger nettopp i Stavanger-regionen!

Det var spesielt mange gjester fra nærmarkedene i Europa, men man så også gode tall fra de oversjøiske markedene med mange gjester fra USA og Østen. En rekke besøksrekorder ble satt i løpet av sommerukene, deriblant på Preikestolen som hadde snaut 100,000 besøkende i juli. Også museene kunne melde om rekordtall for sommeren. Og det er ingen tvil om at det er utenlandske turister som var driverne for rekordene. Dette er gledelig!

Mange næringsaktører meldte om godt aktivitetsnivå langt utover høsten. Man begynner dermed å se at «turistsesongen» nærmer seg 6 måneder. Godt hjulpet av cruise-anløp har det vært et meget bra år for ferie- og fritidssegmentene. I tillegg har valutakurs gitt de besøkende økt kjøpekraft, noe som har bidrar til økonomisk verdiskaping. Stavanger-regionen har vært arrangør av en rekke arrangementer med tilreisende fra inn- og utland i 2023. De mange idrettsarrangementene, konferansene og messene bidrar til god aktivitet hos reiselivsnæringen. MICE og Arrangementsturisme er derfor viktige forretningsområder for å lykkes med helårsturisme, og derfor er det gledelig å ha mange besøkende delegater, idrettsutøvere, utstillere, festivalbesøkende, m.m. i tillegg til ferie- og fritidsgjester. 

fyrverkeri og folkemengde på festival

Foto: Fabel Media

Tallenes tale vitner om positiv utvikling

Tallenes tale for Stavanger-regionen vitner om at 2023 var et meget godt år. Går man i dybden på tallene så er det en rekke positive og spennende trender.

Høy omsetning og besøksrekorder i turistinformasjonene

Det har vært meget bra salg i turistinformasjonene som Region Stavanger drifter i Sandnes og i Stavanger. Dette har gitt omsetningsrekorder i turistinformasjonene, og økning sammenlignet med alle perioder i foregående år. Det er primært medlemmers produkter og turer som selges, som bidrar til økt verdiskaping for næringen. For første halvår var det en 91 % økning i omsetning sammenlignet med 2022. Det har også vært meget godt besøk i turistinformasjonene. Og ekstra gledelig har det vært med den rekordtidlige starten av internasjonale gjester, med henholdsvis 5 121 gjester i april og 11 853 gjester i mai. Hele 15 791 gjester ble betjent over disk i juni måned alene. Vi betjente nesten 50 000 gjester fysisk de første seks månedene. Det er ingen tvil om at verdien av fysisk vertskap er meget stor for mange av de besøkende. 

To personer som koser seg på dekk.


Foto: Ruben Soltvedt

Hotellovernatting

Belegget for hele året landet på 57,3 %, som er en nøktern oppgang sammenlignet med 54 % belegg i 2022. Månedene med høyest snittbelegg var juni og august, med snittbelegg på 69,5 %. I september var snittbelegget på 67 %. Mange av våre medlemshotell hadde en rekke gode perioder, men det er fortsatt ledig kapasitet i juli. Belegget mellom 1. juni – 31. august var 65,3 %, tilnærmet identisk med 2022. Det er spesielt gledelig å se økning av utenlandske hotellgjester, men vi skulle sett flere norske gjester, spesielt i den norske fellesferien. Totalt antall solgte rom i Stavanger-regionen var 1 029 995 i 2023. Dette er en økning på 6 % sammenlignet med 2023. Totalt hadde Stavanger-regionen 1 797 221 tilgjengelige hotellrom i 2023. Til sammenligning solgte Bergen 1 527 178 rom og Oslo 3 788 495 rom i 2023. Tallene er hentet fra Benchmarking Alliance, og baserer seg på 33 hotell med totalt 4 986 rom i Stavanger-regionen.

Foto: iphotos.no/Mathilde Oord

Gamle Stavanger - hvite trehus med blomster.Annen overnatting innen camping, hytter, bobil og Airbnb

Camping er i sterk vekst, og utgjør ca 30 % av de kommersielle overnattingsdøgnene i Rogaland. Mange har opplevd at det er sterke trender også innen «glamping», tretopp-hytter osv. Man ser også økende betalingsvilje her, og verdiskapingen knyttet til annen overnatting er meget stor. Det forventes videre økning innen campingovernatting på ca. 10 % per år fremover (Innovasjon Norge). Bobilbruken har økt de siste årene, og sommeren 2023 viste at Stavanger-regionen fortsatt er en meget populær destinasjon for dem som foretrekker denne ferieformen. Det er viktig å få de reisende til å bruke campingplasser for lengre opphold. Samtidig har en rekke av kommunene i Stavanger-regionen tilrettelagt på en god måte med egnede områder for korttidsopphold. Annen overnatting, f.eks. Airbnb har også vært mye brukt i 2023. Man estimerer flere tusen besøkende med overnattinger via Airbnb. Belegget på regionens Airbnb ligger på ca. 70 % i sommermånedene juni-august, og totalt sett hadde man ca. 2 000 enheter ute på plattformen i sommer. Selv om det er gledelig med mange gjester i regionen, så byr Airbnb på en del betenkeligheter knyttet til blant annet bidrag til finansieringen av destinasjonsmarkedsføring, etc.

Avinor Stavanger lufthavn Sola 2023

Et godt rutenett fra Stavanger lufthavn Sola er viktig for reiselivsnæringen. Det har derfor vært betryggende å se at aktiviteten på Stavanger lufthavn Sola har vært høy i 2023. Av de 3 950 784 passasjerene i 2023, så var 1 381 045 på internasjonale ruteflyvninger. Dette er en økning på 26 %. Spesielt viktige ruter for innkommende turisme i 2023 var London (SAS, Norwegian), Frankfurt (Lufthansa), Amsterdam (KLM) og København (SAS). Gardermoen (SAS, Norwegian) forblir også viktig som hub. Både KLM og Lufthansa økte frekvensen til Stavanger lufthavn Sola fra Amsterdam og Frankfurt i løpet av året.

Reisevaneundersøkelsen som Avinor gjennomfører indikerer at a) det er en høyere andel utenlandske gjester som reiser til Sola enn tidligere, og b) «Fritidsreisende» er det viktigste reiseformålet etterfulgt av «Besøke venner og familie». Generelt melder Avinor og flyselskapene om økt interesse fra utenlandske turister på bakgrunn av attraktive destinasjoner, i kombinasjon med valutakurs og oppfattelsen av Norge som sikkert og trygt reisemål. Dette er gode prognoser for å sikre et godt rutetilbud til Stavanger lufthavn Sola.

Stavanger havn med cruiseskip Queen Mary II

Foto: Bitmap/Stavangerregionen Havn

Solid cruise-aktivitet og Norges største cruise-nettverk!  

Totalt sett hadde Stavanger 203 anløp i 2023, som er 8 færre enn året før. Til sammenligning hadde Bergen 358 anløp og Ålesund 283 anløp. Stavanger var Norges femte største cruisehavn på bakgrunn av antall anløp. I 2019 hadde Stavanger 237 anløp. Gjestene fra de 203 skipene utgjorde ca. 570 000 passasjerer. Dette er en betydelig økning, hele 24 %, fra 430 000 gjester i 2022, med ca. 495 000 gjester.

Ca. 40 % av gjestene som besøker oss drar på organiserte turer og utflukter i regionen. Cruise bidrar også i betydelig grad til verdiskaping innen handel og kjøp av tjenester. Anløpene er i stor grad konsentrert mellom mai – august, men det er likevel en økende trend med anløp utover høsten og inn i vinterhalvåret.

Cruisenettverket ble lansert som en del av Region Stavangers satsing for å lykkes med bærekraftig cruise i hele regionen. En sentral del av prosjektet var opprettelsen av et cruisenettverk for næringen. Siden lanseringen vinteren 2023, har hele 29 aktører blitt medlem i cruisenettverket som dermed er landets største.

Nye medlemmer i Region Stavanger 

Region Stavanger fikk 7 nye bedrifter som medlemmer og samarbeidspartnere i 2023. Og det er produkter og bedrifter som virkelig bidrar til å løfte satsingen. De nye medlemmene i 2023 var: Go-Ahead Nordic, 07000 Sandnes Taxi, Kolumbus, Booksauna, Haven E-sport og Lauritz Lodge. Nye medlemmer vitner om optimisme og fremtidstro blant næringen, og vi er stolte over å nå representere rett under 200 medlemsbedrifter! De nye medlemmene har stor interesse av hele satsingen hos Region Stavanger, også Cruise, MICE og Arrangementsturisme.

Person på sørtoget hviler på et hvilesete.

Go Ahead var en av aktørene som ble medlem i 2023. Foto: Go-Ahead

Strategiske utviklingsprosjekter og regionalt samarbeid

Region Stavanger har også i 2023 bidratt aktivt for å sikre reiselivet bedre rammevilkår. Dette er et kontinuerlig arbeid, og handler om strategiske utviklingsprosjekter og stadig bidra til økt regionalt samarbeid.

Ruteutvikling Avinor Stavanger lufthavn Sola   

Region Stavanger jobber tett med Avinor for å få nye flyruter til Stavanger lufthavn Sola. Dette er et strategisk arbeid som er viktig for hele regionen. Arbeidet er avhengig av å samle kreftene også regionalt, og her jobber man sammen med Sola kommune, Stavanger kommune, Sandnes kommune, Næringsforeningen i Stavangerregionen, Fjord Norge, m.fl. Potensialet innen leisure-turisme er nøkkelen for å lykkes med nye flyruter. Region Stavanger og Avinor er derfor i løpende dialog med de mest aktuelle flyselskapene, og vil blant annet bestå av innsiktsrapporter, analyser om turismepotensialet i de forskjellige markedene, samarbeid om kampanjer, visningsturer, etc. Avinor er også koblet tett på fra sentralt hold. Tidligere har man jobbet tett med Lufthansa for å få Frankfurt-ruten etablert (2022). I 2023 har det vært fokus blant annet mot Finnair for å se på en direkterute til Helsinki. En slik rute ville gitt spesielt gode forbindelser til Østen, dvs. Korea, Japan, Malaysia og Australia. Tilbakemeldingene fra Finnair var gode, og de vil vurdere denne ruten i nær fremtid.

Samarbeid med Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune har mål om å styrke Rogaland sin posisjon som reiselivsdestinasjon, og har beskrevet dette i sin Nærings- og innovasjonsstrategi som et av fire strategiske satsingsområder. Man vektlegger et helårig, bærekraftig reiseliv, og med mål om nye opplevelser og aktiviteter basert på lokale natur- og kulturverdier, tett knyttet til lokalmat. Region Stavanger er koblet på arbeidet, i tett samarbeid med de andre destinasjonsselskapene i Rogaland, Fjord Norge, utviklingsselskapene m.fl. Dessuten er RFK en tett samarbeidspartner på en rekke prosjekter som krever finansiering eller støtte.

Ruteutvikling Avinor Stavanger lufthavn Sola   

Destinasjon Haugesund og Haugalandet, Reisemål Ryfylke og Region Stavanger utgjør de tre destinasjonsselskapene i Rogaland. Aktørene har en lang tradisjon for å samarbeide. I dagens reiselivsmarked er det naturlig å fortsette samarbeidet. De tre destinasjonsselskapene samarbeidet i prosjektet «Reiseliv Sørvest». I 2023 har man spesielt jobbet tett om samarbeidet på felles web og felles reiseplanlegger.

Bildet av en flyvinge fra vinduet av et fly. Man skimter Stavanger-regionen under.

Foto: Claire Droppert.

Edge of Norway-merkevaren rulles ut for fullt   

Stavanger-regionen markedsføres som Edge of Norway, og skal bli den samlende merkevaren for mangfoldet av attraksjoner og reisemål. Stadig flere bedrifter og aktører ønsker å ta merkevaren i bruk i egen markedsføring. I 2023 har Region Stavanger startet opp flere prosjekter sammen med både næring og kommuner for å utvikle merkevarer som skal fungere opp mot Edge of Norway.

Sørehå-prosjektet bygger på ambisjonene hos reiselivsaktører i Hå kommune, mer spesifikt i området Brusand, Ogna og Sirevåg. Samarbeidet har resultert i ny merkevare og en pakketering rundt bærekraftig transport med utgangspunkt i Jærbanen. Prosjektet fikk økonomisk støtte av Rogaland fylkeskommune. Prosjektet fullføres i 2024.

Destinasjon Bore-prosjektet skal spisse potensialet som reiselivsaktørene i Klepp kommune ser innen vann- og vindsport langs jærstrendene. Prosjektet har fått økonomisk støtte av Rogaland fylkeskommune, og skal resultere i en merkevare som skal fungere sammen med Edge of Norway. Prosjektet fullføres i 2024.

Tee-pee cabins in the snow in Sirdal. A couple in front of the cabin lying in front of a fire smiling

Foto: Fabel Media/Edge of Norway

Merket for Bærekraftig reisemål

I 2023 startet Region Stavanger opp arbeidet med å få Merket for Bærekraftig Reisemål i regi av Innovasjon Norge. Arbeidet har som ambisjon å få merkeordningen til å gjelde samtlige medlemskommuner. Bærekraft og miljøbevissthet blir stadig viktigere for våre gjester som i stadig større grad ser etter destinasjoner som har en tydelig miljøprofil. Stadig flere etterspør bærekraftige leverandører og produkter. Merket for bærekraftig reisemål eies og driftes av Innovasjon Norge. Standarden i Merket for bærekraftig reisemål har internasjonal godkjenning fra Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Merket betyr at reisemålet har forpliktet seg til et langsiktig utviklingsløp med sikte om å redusere reiselivets negative fotavtrykk, samtidig som man arbeider for å øke reiselivets positive ringvirkninger lokalt. Stavanger kommune har allerede henvendt seg til Region Stavanger med ønske om å være første kommune ut i dette arbeidet om å tilegne seg Merket for Bærekraftig Reisemål.

Gjeldende reiselivsstrategi 2022-2026 og nye satsinger hos Region Stavanger

Region Stavanger styrer etter gjeldende reiselivsstrategi (2022 – 2026). Premissene for den strategien vektlegger tre hovedtema: 1) Bærekraft, 2) Digitalisering og 3) Reiseliv som satsingsområde for medlemskommunene. Strategien bygger på Nasjonal Reiselivsstrategi (2021), med mange av de samme målene deriblant sikre at reiselivet bidrar til attraktive lokalsamfunn og fornøyde innbyggere, helårsturisme og bærekraft, samt fokus på verdiskaping og økt konkurransekraft.

Under er hovedpunktene i gjeldende strategi:

En bærekraftig helårsdestinasjon. Bærekraft og miljø ligger til grunn når Region Stavanger skal markedsføre Stavanger-regionen som en helårsdestinasjon. Vi skal stimulere til at våre gjester blir lengre, og benytter seg av hele regionen. Region Stavanger skal jobbe for verdiskaping på en måte som balanserer vekst og bærekraft. Det handler om å utnytte tilgjengelig kapasitet og forlenge sesongen, i hele regionen. Markedsføringen skal vektlegge det autentiske og det ekte, og vi skal bidra til at gjestene enklere kan ta bærekraftige valg.

Næringsutvikling sammen med våre medlemskommuner og næring. Region Stavanger kan bidra i strategisk utviklingsarbeid etter initiativ fra våre medlemskommuner og næring. Derimot skal ikke Region Stavanger ha prosjektansvar eller rolle som prosjekteier.

Fokus på kommersialisering og et økonomisk robust destinasjonsselskap. En mer kommersiell driftsfilosofi skal bidra til å gjøre Region Stavanger økonomisk robust, og dermed sikre satsigen til det beste for medlemsbedrifter og medlemskommuner. Forretningsutvikling blir en eget satsingsområde og Region Stavanger skal aktivt jobbe for å øke antall medlemmer og partnere.

Søke samhandling med andre aktører. Region Stavanger skal aktivt søke samarbeid og samhandling med andre aktører som kommunene finasierier eller støtter. Det er viktig for å få mest effekt ut av ressursene og økt konkurransekraft, samt samt unngå dobbeltarbeid eller misforståelser knyttet til mandat eller primæroppgaver mellom de mange aktørene i reislivets økosystem.   

Nærmarkedene og Norge blir selskapets prioriterte markeder. Dette er med hensyn til bærekraft og prognoser for de neste årene. Nasjonale kampanjer under pandemien har bidratt til å styrke Stavanger-regionen som destinasjon, samtidig som det er muligheter å ta større andel av det nasjonale markedet. De etablerte og tradisjonelle markedene i Europa prioriteres i større grad enn å gå inn i nye markeder.

Cruise-satsing på vegne av hele Stavanger-regionen. Selskapet skal ha en aktiv rolle i cruise-segmentet, på vegne av hele Stavanger-regionen. Cruise-arbeidet skal komme hele regionen til gode, og bidra til økt verdiksaping til reiselivsnæringen og kommunene. Satsingen skal utvikles i tett samarbeid med havnene i regionen. Cruisenettverket teller ca 30 samarbeidspartnere.

Strategien legger grunnlaget for hvordan selskapet satser i tett samarbeid med medlemskommuner og medlemsbedrifter fremover.

Økt optimisme og veien videre for reiselivet!

Reiselivsnæringen i Stavanger-regionen er inne i en dynamisk og spennende tid. Det er et godt samhold i næringen, og en rekke nyetableringer som stadig styrker satsingen. Kommunene i regionen har et aktivt forhold til viktigheten av reiselivet. De er gode støttespillere på mange viktige prosjekter, både i form av faglig støtte og med økonomiske midler. Vi legger bak oss et knallbra 2023, og det er med stor optimisme at vi retter blikket fremover. Region Stavanger vil rette en takk til våre gode samarbeidspartnere, medlemsbedrifter og medlemskommuner. Nå skal stå på videre for å lykkes med visjonen om å bli en bærekraftig helårsdestinasjon!

                                                                   Per Morten Haarr

                                                                   Reiselivsdirektør, Region Stavanger