Bilde av et sitat

I 2023 lanserte vi visuell profil og historiefortelling for Edge of Norway™ med stor begeistring fra salen under vårt årsmøte i april. Næringen og kommunene har virkelig vist at dette var veien å gå for å samles om en ny merkevare, inkludering i utviklingen og en trygg forankring. Alle medlemmene våre, både små og store, næring og kommuner er en del av Edge of Norway-familien.

«Vårt nye verktøy for merkevareutvikling og omdømmebygging for Stavanger-regionen som reisemål kom på plass i 2022 med RISS-prosjektet. Region Stavanger er superstolte av den strategiske satsingen vi nå har for å skape og forsterke attraksjonskraften, og ha et tydelig og originalt budskap for vår region som reisemål», sier kommunikasjonssjef Gunhild Vevik.

Utvikling av turismeproduktet danner basis for å skape attraksjonskraft til regionen. Turister vil ofte forbinde regionen med turismeprodukter som Preikestolen, Kjerag, fjord, fjell, sjø, vikingtid og historiske bysentrum. Formålet er å over tid bygge opp regionens attraksjonskraft basert på en turismeprodukttilnærming. Det var viktig å se på hvordan regionen blir fremstilt og oppfattet av relevante målgrupper, både innkommende turisme, og for å ha appell for regionens befolkning, innflyttere og næringsliv.

Beina på bakken og hodet i himmelen

Fabel Media AS ble koblet på når utviklingsdelen på identitet og kjerneforellinger ble oppsummert og avsluttet Gyger AS og Aldente kommunikasjon AS høsten 2022. Fabel Media AS jobbet i første kvartel 2023 frem visuell profil og tone of voice på merkevaren Edge og Norway™.

 

Illustrasjon

Illustrasjon av hvordan regionen skal være med å løfte frem Edge of Norway. 

Region Stavanger benytter det nye konseptet Edge of Norway i all  merkevarebygging fremover, og reiselivet vil ta i bruk og utvikle nye turismeprodukter basert på dette konseptet. Dette vil skape økt turisme og økt verdiskapning gjennom verdifulle turismeprodukter. De nye turismeproduktene vil bidra til pilotprosjekt, ulike edge-opplevelser med aktørene, bidra til bookbare opplevelsespakker, og hubber i Stavanger, Sandnes, Egersund, Jæren, Sirdal, Lysefjord. Det utviklede turismeproduktet mener vi vil bidra positivt til å skape en høy tiltrekningskraft til Stavanger-region. Edge of Norway™ benyttes både nasjonalt og internasjonalt. Deltagende kommuner, Rogaland fylkeskommune, næringsaktører, AVINOR og Region Stavanger har her i felleskap entes om en merkevare, Edge of Norway™. Turismeprodukt og merkevare som da er utviklet nedenfra og opp i felleskap med fasilitatorene på design thinking. Edge of Norway™ har et tydelig kommersielt fokus.

illustrasjon

Forretningsområdene i Region Stavanger

Kompasset

Push, explore, enjoy og step back er ord som gjentas mange ganger per dag blant våre kollegaer. Formidling og konseptuering av våre klassiske attraksjoner og opplevelser er blitt lettere med å plassere dem i kompasset. Vi har med bakgrunn i verktøyet fått på plass både nasjonale og internasjonale kampanjer, pyntet på artikler på web, profilering på cargosykkel, utviklet ny offisiell turistguide, Edge of Norway-magasinet.

Konvertering av merkevarebygging

Den nye merkvaren og måten vi nå tar ut historiefortellingen på skal få turistene til å bli lengre i regionen, og benytte mest mulig offentlig transport. Alternativer til kun de ikoniske opplevelsene som er verdt en omvei skal komme frem. Konseptet peker på opplevelser som gir minst mulig avtrykk på naturen, og man forventer at i kombinasjon med prosjektet vil medlemsbedrifter og næringen jobbe resolutt videre med bærekraftstrategier.
Edge of Norway er på god vei å bli forankret hos alle våre medlemskommuner og næringsmedlemmer. Disse vil være med å forplikte seg i videre uttak av markedskonseptet og være med å understøtte nye konsepter og merkevaren.

Det foreligger videre planer for prosjektet fremover til 2026. Dette innebærer blant annet kommunikasjonsarbeid og videre turismeproduktutvikling. Det vil tilrettelegges for fortsatt tett og god samarbeid mellom turismeaktørene og Region Stavanger om turismeproduktutvikling. Det vil utvikles særegne signaturprodukter som skal spesielt arbeides videre med. www.edgeofnorwaytoolbox.no

illustrasjon

Logoillustrasjon for merkevaren