Verdenskjente historiefortellere løfter regionen vår frem

Visningsturer for journalister, fotografer, reisebloggere og foodie-influensere gir oss verdifull redaksjonell synlighet i anerkjente magasiner, redaksjoner (både digitalt og i papirversjoner) og some-kontoer med hundretusenvis av følgere.  

Skrytepaverbeidet gjør vi i tett samarbeid med medlemmene våre som er fantastiske historiefortellere og leverer veldig gode opplevelser innen mat, natur og kultur.  

gruppe mennesker

Skrytepavesamling 7. februar 2023. Foto: Region Stavanger

Langsiktig arbeid skaper resultater

Region Stavanger har gjennom 2023 gjennomført visningsturer både for internasjonale og nasjonale mediehus, freelance-journalister og fotografer, samt prosjektsamarbeid med anerkjente reisebloggere og foodie-influensere.

Redaksjonell omtale er viktig i kombinasjon med at vi kjører forbrukerkampanjer. Hovedmålet med pressearbeidet er å skape oppmerksomhet og øke kunnskapen om vår region, med tilhørende byer og omland som et attraktivt reisemål med spennende opplevelser og aktiviteter.

Pressebearbeidelse internasjonalt gjøres sammen med Visit Norway og Fjord Norge AS. Visit Norway har god innsikt. De samarbeidspartnere vi har på PR og presse har alle stor rekkevidde, mange følgere og lesere. Suksessen er at de er engasjerte og har dialog med sine lesere og følgere. Presseresultatene ser vi gir gode resultater på visninger og besøk i våre digitale kanaler; web og sosiale medier. Region Stavanger deler resultater fra de ulike i de gitte markeder, og ser det skaper engasjement i våre sosiale medier.

I 2023 hadde vi visningsturer for presse, og de kom fra følgende land; Norge, Spania, Tyskland, Storbritannia, Nederland, Belgia, Australia og USA. Det er en liten nedgang i forhold til 2022, som skyldes lavere budsjetter for PR hos Fjord Norway og Visit Norway. Det tre-årige samarbeidsprosjektet (2021-2023) med KLM ga oss flere gode oppslag.

«Utbudet av opplevelser og aktiviteter i regionen øker, og med bærekraft, kvalitet og tilrettelagt for sesongvariasjoner, er vi et ettertraktet reisemål. Reiser og besøk til familie og venner vil bestå, og vi henvender oss til potensielle gjester fra både våre nordiske naboland og nærmarkedet Europa. 

2024 blir et spennende år». 

Nyhetsbrev og bransjeblogg

Reiselivsnyheter og pressemeldinger fra Stavanger-regionen, Edge of Norway sendes ut som nyhetsbrev til medlemmer og samarbeidspartnere via bransjebloggen vår. Bransjebloggen har bra besøk fra våre samarbeidspartnere og det er 3 600 som abonnerer på nyhetsbrevet som genereres hver uke dersom nye innlegg er skrevet. Åpneraten på e-postene ligger på 28 %, noe som er helt gjennomsnittlig for e-poster som sendes fra bedrift til bedrift (B2B - business to business) (Kilde: Apsis). I løpet av det siste året ble det sendt ut totalt 70 837 e-poster (Kilde: Mailchimp Analytics).

Nettsidestatistikk for bransjeblogg

I løpet av året 2023 var det hele 72 899 økter på sidene, og 145 408 sidevisninger totalt. Antall besøkende var på 58 075 brukere (Kilde: Google Analytics 4).