Per Morten HaarrPer Morten Haarr 

Reiselivsdirektør.

Portrettbilde GunhildGunhild Vevik 

Kommunikasjonssjef/Head of B2C Marketing team.

Ansatt Anette Larsen BognøAnette Larsen Bognø 

Director B2B (MICE/Events/Leisure/Cruise).

Henrik SusortHenrik Susort 

Head of storytelling/Destination marketing specialist & assistant manager of hospitality and services.

Elwin Ricardo VisElwin Ricardo Vis 

Head of hospitality and services/Destination marketing & storytelling specialist.

Ansatt Michelle MilasMichelle Milas 

Manager Conventions & Exhibitions.

Portrettbilde LeneLene Lunde 

Web & Creative Content Designer.

Heta InomaHeta Inoma 

Team Leader Hospitality & Services/Destination Marketing & Storytelling Specialist.

Line MurphyLine Murphy 

Cruise Manager.

Ansatt Morten AndreassenMorten Andreas Puntervoll 

Project Manager Siddis Center.

Liv K. Jehl portrettbildeLiv K. Jehl (sluttet desember 2023)

Produktsjef/Salgssjef ferie- og fritid.

Ansatt Ellen FrisvoldEllen Frisvold (sluttet april 2023)

Salgssjef ferie- og fritid.

Ansatt Eirill GitlesenEirill Gitlesen (sluttet juli 2023)

Manager Corporate Meetings & Incentives.

Marita KongsgårdMarita Kongsgård (sluttet juni 2023)

Business Developer.

 

Vann med trær i høstfarger som speiler seg i det speiblanke vannet

Foto: Claire Droppert

Styret 2023

Styret i Region Stavanger 2023:

 • Styreleder - Chris Andre Pedersen (Kronen Hotels) (2023-2026)
 • Nestleder - Harald Minge (Næringsforeningen) (2023-2025)
 • Styremedlem - Gjermund Dahl (Strawberry) (2023-2024)
 • Styremedlem - Kjersti Søyland Bye (Eigersund kommune)
 • Styremedlem - Anette Sigmundstad (Avinor) (2023-2025)
 • Styremedlem - Anne Woie (Stavanger kommune)  (2023-2025)
 • Styremedlem - Ole Petter Søllesvik (Kulturkompaniet AS) 
 • Styremedlem - Siri Vinje (Norsk Oljemuseum)  (2023-2024)
 • Styremedlem - Eva Sørås Mellgren (Rødne)  (2023-2025)

Varamedlemmer:

 • Nina Othilie Høiland (Sandnes kommune)
 • Else Strøm Larsen (Hotell Jæren) 

Valgkomiteen har bestått av:

 • Leder Elin Ravndal Bell (Jærmuseet)
 • Therese Oddsen (Kongeparken)
 • Karton Nilsen (Folkehallene)

en vei med et tre, grønne flate marker og en blå himmel med sol

Foto: Claire Droppert

Beretning fra styret

Virksomheten

Region Stavanger er et felles salgs- og markedsføringsorgan for organisasjoner, bedrifter og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavanger-regionen. Selskapet skal arbeide for å gi medlemsbedriftene og regionen vekst og bedret lønnsomhet. Selskapet styrer etter vedtekter vedtatt på årsmøte, samt strategi for 2022-2026.

Forutsetningen om fortsatt drift

Styret bekrefter at grunnlaget for fortsatt drift er til stede jfr. regnskapsloven § 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med dette. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen av selskapet.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i Region Stavanger anses som godt. Personalet har god kompetanse, og styret ser seg fornøyd med samarbeidet mellom de ansatte og næringen. Sykefraværet i 2023 var på 7,8 %. Selskapet hadde ingen større skader eller ulykker i 2023.

Likestilling

Selskapet har like vilkår for menn og kvinner når det gjelder lønns-, personalpolitikk og alle øvrige forhold. Med bakgrunn i kjønnsfordelingen er det ikke funnet nødvendig å iverksette tiltak for å fremme likestilling. Både styret og ledelsen er imidlertid bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling både i virksomheten og i styret. Styret består av ni medlemmer og to varamedlemmer, av disse er seks kvinner.

Ytre miljø

Region Stavanger forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn.

Redegjørelse for årsregnskapet

Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en riktig oversikt over utviklingen og resultatet av virksomhet. Regnskapet for 2023 vitner om et «normalår» etter pandemien, med gode driftsinntekter og offentlige tilskudd fra våre medlemskommuner. Medlemsbidragene var totalt på kr. 8 250 000 og tilskudd fra kommunene kr. 7 496 858. Prosjektinntekter var tilbake til normalen med ca 3,4 millioner kroner. Provisjonsinntektene og salgsinntektene fra Turistinformasjonene har gått bra, i takt med godt besøk og mange gjester i regionen.

Resultatregnskap

Region Stavangers driftsinntekter utgjorde i 2023 kr 20 567 97 mot kr 23 038 424 i 2022. Selskapet fikk et årsresultat på kr 247 706.

Balanse

Totalkapitalen pr 31.12.23 var kr 9 251 492.
Egenkapitalen var på kr 5 086 414.
Dette gir en egenkapitalandel pr. 31.12.23 på 54,98 % av totalkapitalen.

Fra styret og revisor - året 2023