Ansettelse av Cruise Manager   

1. februar i år startet Line Murphy i jobben som Cruise Manager, som er en heltidsstilling i en periode på tre år.  

Visit Region Stavanger cruisenettverk etableres  

Et av resultatene som kom ut av tålegrenseanalysen var at det burde opprettes et cruisenettverk for næringen. Cruise Manager har dette som en av sine arbeidsoppgaver både å etablere og drifte dette nettverket.

Nettverket ble sparket i gang i april, og det har vært arrangert totalt to møter i nettverket. Det første var på Quality Hotel Residence i Sandnes og inviterte eksternt var Andreas Maråk fra European Cruise Services. Andre møtet i november ble holdt på Norsk Oljemuseum, og inviterte eksternt da var Dagfrid Pedersdatter fra Stavanger kommune og Monica B. Mæland fra Destinasjon Ålesund og Sunnmøre. De eksterne gjestene har bidratt med kunnskap om ulike deler av cruisebransjen. I møtet på Norsk Oljemuseum brukte vi også store deler av møtet delt inn i to grupper for å jobbe frem saker vi ønsker å jobbe med videre. Disse punktene ble delt i etterkant.   

Målet med cruisenettverket er:   

  • Jobbe for mest mulig lokal verdiskapning  
  • Lage nye produkter  
  • Være en arena for kompetanseheving  
  • Spisse markedsføringen til cruiserederier  
  • Få mer fakta og historier ut om cruise til media, politikere og lokalbefolkning

Det er 29 deltakende bedrifter per desember 2023. Det er et bredt spekter av aktører som er med, alt fra transportleverandører, museer, til butikker og serveringssteder. Stavangerregionen Havn er også deltaker. Det betales en lav kontingent for å delta i nettverket, og er man medlem i Region Stavanger er det rimeligere enn for ikke-medlemmer.

Kommunikasjon ut mot nettverket gjøres kontinuerlig gjennom hele året, spesielt angående endringer av anløp. Produktutvikling og markedsføring er en viktig del av nettverket, og det ble både tatt turer ut til de ulike attraksjonene for å gi innspill til innsalg til cruise og pakketering, i tillegg til at det ble holdt minikurs i hvordan man selger produktet sitt til cruise. Dette kurset i innsalg skal være en fast, årlig aktivitet i april/mai måned for deltakerne i nettverket.  

Gruppebilde av personer i cruisenettverk med Stavanger i bakgrunn

Cruisenettverket på besøk ombord Costa Firenze

Her oppsummeres noen av de viktigste aktivitetene og resultatene fra 2023:  

Messer og konferanser    

Cruise Norway er en medlemsbedrift som driver markedsføring for at cruiseskip skal komme til Norge og arrangerer hvert år ulike markedsaktiviteter man kan delta på. Region Stavanger er medlem og vi deltar på flere av disse aktivitetene.   

Seatrade Global Fort Lauderdale – verdens største cruisemesse 27. - 30. mars   

På 32 000 kvadratmeter lokale deltok havner og destinasjoner fra hele verden som ville vise seg frem til cruiserederiene. Region Stavanger stod sammen med Cruise Norway og deres medlemmer på stand. Rederiene uttrykket at de er svært fornøyde med Stavanger men litt bekymret i forhold til plassmangel og usikkerhet rundt restriksjoner. Det ble god tid til å bygge nettverk på de ulike arrangementene vi også deltok på utenfor messen.   

Norway Day i Southampton 9. - 10. mai

I begynnelsen av mai deltok vi på Norway Day i Southampton, et arrangement hvor havner og destinasjoner i Norge får møte rederier som er lokalisert i UK. Dette arrangementet var også i regi av Cruise Norway. Det ble gjennomført 14 møter med ulike rederier, og det var stor interesse for Stavanger-regionen. Rederiene hadde gode spørsmål og ga konkrete tilbakemeldinger.   

Cruisekonferanse i Ålesund   

Vi deltok på den første lokale cruisekonferansen for reiseliv på Sunnmøre. Cruisenettverkene på Sunnmøre ønsket å bidra til økt kompetanse og forståelse for hvilke muligheter og utfordringer det er for cruiseturismen i regionen. Vi holdt innlegg med tittel: Pilot i arbeidet med tolegrenseanalyse – kva har dette arbeidet ført til for Stavanger som cruisedestinasjon og kvifor har dei gjort dette arbeidet? Vi formidlet om resultater av tålegrenseanalysen og om innbyggerundersøkelsen i tillegg til hva disse undersøkelsene har ført til. Blant annet mer samarbeid mellom havn og destinasjon, et referansepunkt som er faktabasert og en vedtatt handlingsplan for cruise. Det ble mange fine tilbakemeldinger i etterkant på at vi var tydelige og forståelige når vi snakket til folk som ikke har så mye kunnskap om cruise.   

Visningsturer   

Celebrity cruises   

Representant fra Celebrity cruises var på dagsbesøk for å se på de shore excursions de tilbyr hos oss. Det ble tid til å vise nesten hele turprogrammet deres i tillegg til en RIB tur inn til Lysefjorden.   

Aida cruises   

Shore excursion manager hos Aida Cruises var på besøk for å møte Cruise Manager slik at man kan hjelpe hverandre om det er ting som skal tas tak i.   

Turoperatører   

Vi har også tatt imot diverse enkeltstående turoperatører som selger turer til cruise gjester. Disse har vi tatt med på aktuelle attraksjoner i regionen med hovedfokus på cruisenettverket og hva de tilbyr.   

Cruise Norway FAM-trip september   

Cruise Norway arrangerte visningstur for 10 cruiserederier i september hvor visningsturen startet i Egersund. Siden deltakerne fløy inn til Stavanger var vi vertskap i Stavanger før de skulle videre til Egersund. Vi ble invitert av Eigersund Næring og havn til å delta på deres del av visningsturen i Egersund. Det å kunne snakke med rederiene ansikt til ansikt er utrolig viktig for å bygge relasjoner og gir også en god mulighet for dem å komme med tilbakemeldinger og ikke minst foreslå nye produkter til dem.   

Mann viser sardinboks med gummisardiner på hermetikkmuseum i Stavanger

Celebrity cruises på visningstur 

Besøk ombord på skipene

Samarbeid mellom aktørene i cruisenettverket og cruiserederier er utrolig viktig. Nye ideer, kompetanse og produkter kan utveksles og praktiske utfordringer kan løses. Et tett samarbeid skaper mer forståelse mellom de til vanns og til lands, samt flere muligheter.   

HR direktør Carlos Slemme fra Costa Firenze inviterte både Region Stavanger og cruisenettverket ombord. Det ble en full omvisning av skipet. Alt fra bunn til topp ble gjennomgått, alt fra vaskerom til crew til rutsjebane, og vannpark for gjester på toppen. Å ta med seg ulike grupper ombord på skipene er viktig, ikke bare for å ta med de aktørene som jobber med cruise om bord, men også lokalbefolkning, media og politikere. Dette er noe det skal jobbes med videre.  

Crew care   

Mannskapene om bord på cruiseskip er de beste ambassadørene for cruisedestinasjonen. De er lenge om bord om gangen og besøker Stavanger mange ganger. De snakker naturligvis med gjester og anbefaler gjerne hva man skal gjøre og se i havn.  Ingen har enda tatt posisjonen «Beste havn for cruise crew» i Norge, så da er målet å ta denne.  

Det ble satt i gang med å samle sammen alle tilbud til mannskap som man hadde fra før, f.eks. gratis museumsbesøk for crew og de nye man nå har fått fra cruisenettverket. En samlet plakat ble laget for crew med informasjon om alle de tilbudene de har i Stavanger. Det ble også inngått samarbeid med Den Indre Sjømannsmisjon som driver velferdsarbeid til crew på strandkaien. Kontinuerlig jobbes det med å utvide listen med tilbud til crew. En egen opplevelsestur for crew med Cruise Manager har også blitt lagt til listen over tilbud.  

flyer med tilbud til cruiseansatte

Oversikt over cruisetilbud til cruiseansatte

Mer fakta og gode historier   

Det er brukt en del tid på å få ut flere gode historier samt fakta rundt temaet cruise. En av måtene har vært å bruke media, da spesielt TV-Vest og Sandnesposten. Finne historier hvor man får frem mennesker og har cruise som en rød tråd. Det har blitt publisert syv avisartikler og to TV-innslag om cruise i år som følge av å aktivt jobbe med media. Det har i tillegg blitt laget fire historier/episoder i serien Cruiseøyeblikk, som har blitt lagt ut på Region Stavanger Visitors & Convention Bureaus Facebook-side. Cruisenettverket er positive til å bruke video for å bygge omdømme og få delt gode historier og fakta, så dette er noe man kommer til å ta videre i arbeidet. Det å dele fakta og historier med nettverket har også vært viktig i år, alt fra Tålegrenseanalysen, tall fra Innovasjon Norge og ikke minst egne statistikker vi har laget til dem angående anløpene for året.   

Markedsføringstiltak  

Nye bilder av Stavanger havn/Vågen   

Etter ønske fra oss i Region Stavanger tok Stavangerregionen Havn nye bilder av havnen som kunne brukes i markedsøyemed. Tidligere hadde vi få bilder av havnen, de var enten ikke tatt av profesjonelle fotografer eller det lå fem skip inne samtidig og dermed ikke representativt for satsingen.  

Oppdatering av markedsmateriell hos eksisterende partnere   

Cruise Norway og Cruise Europe, sistnevnte som Stavangerregionen havn er medlem av, har informasjon om Stavanger som cruisedestinasjon. Denne var ikke oppdatert eller sett gjennom med et destinasjonsøye så dette ble gjort. Oppdatering av tekst og bilder.  

Ny webside business.edgeofnorway.com   

Ved lansering av ny B2B webside for Region Stavanger så fikk også cruise sitt sted på web med relevant informasjon om segmentet, som f.eks Shore Excursions eller tålegrenseanalysen.  

Destinasjonsutvikling   

Shuttleproblematikk   

På grunn av begrensinger med kaier og stor pågang fra cruiseskip som ønsker å komme til Stavanger, så har det i økende grad blitt behov for å shuttle gjester fra Somaneset i Sandnes og Mekjarvik i Randaberg inn til Stavanger sentrum eller Sandnes sentrum. Dette skaper utfordringer på en destinasjon som allerede har for lite busskapasitet. I tillegg til at det er logistikkmessige forhold som må tas hensyn til, f.eks. hvor det skal shuttles til osv.

I Sandnes stod Cruise Manager eller en representant fra oss på syv anløp i Sandnes for å ta imot cruisegjester, dette først og fremst for å unngå kaos og en negativ start på oppholdet for cruisegjestene i Sandnes. Men dette ble også gjort for å få innsikt i hva cruisegjestene var interessert i da de kom til Sandnes og forholdet mellom bruk av Sandnes og Stavanger. Cruise Manager stod også ved fem av anløpene fra Mekjarvik på kaien i Stavanger for å hjelpe til med logistikken. Det er vanskelig for destinasjonen og aktørene til å tvinge rederiene til å bruke shuttle-koordinatorer, men det er mulig for havnene å gjøre dette. Stavanger havn har tatt initiativet til å innføre en slik regel for 2024.  Dermed håper man at situasjonen med shuttling vil bli bedre til neste sesong.  

Logistikkutfordringer  

For mange taxiløyver og cruiseturister (spesielt fra AIDA) som ønsker å ta taxi til Preikestolen førte til at det ble kaos ved mange anløp. Det oppsto farlige trafikksituasjoner med taxier som prøvde å hente opp gjester midt i veien. Cruise Manager deltok på møte sammen med kommunen og aktørene for å jobbe for en løsning for taxinæringen. Resultatet ble en separat oppstillingsplass for forhåndsbestilte taxier og en oppstillingsplass for andre taxier.   

Handlingsplanen for cruise  

Det har vært mye usikkerhet for både rederier og næringsaktører med hensyn til hvilke restriksjoner som skulle foreligge for cruiseanløp til Stavanger fra 2026. I forkant av de siste møtene før det skulle bli avgjort tok Cruise Manager en runde i byen i tillegg å sende eposter til cruisenettverket for å innhente omsetning for det skipet som lå inne den aktuelle dagen. Resultatet ble 4,2 millioner kroner i omsetning fra 33 aktører denne dagen. Tallet ble i sin tur brukt av havnen som fakta med hensyn til økonomisk betydning av cruise. Handlingsplanen for cruise ble vedtatt i september. Det ble vedtatt følgende: Maksimalt 8 000 passasjerer per dag, med høyst 2 cruiseanløp per dag og maksimum 7 cruiseanløp per uke. Ytre kailinjer skal prioriteres. Samtlige cruiseanløp til Stavanger sentrum skal senest i 2027 tilkobles landstrøm ved kailigge.