Bærekraft er en viktig del av det norske samfunnet og en integrert del av vårt daglige arbeid. Mer enn 98 % av all energiproduksjon i Norge er basert på fornybare energikilder, hvorav vannkraft er den dominerende kilden med 92 %, mens vindmøller og solenergi også brukes. Vi har som mål å bruke lokalprodusert mat og råvarer, bruke lokale leverandører og hjelpe arrangører med å finne bærekraftige løsninger og samarbeidspartnere til arrangementene deres. Vi har også konkrete tiltak og aktiviteter du kan inkludere i planleggingen for å redusere det lokale fotavtrykket.