Deltar du regelmessig på konferanser? Er du medlem av en norsk eller internasjonal forening? Er du ekspert på ditt forskningsfelt? Organiserer du et internasjonalt idretts- eller kulturarrangement? Da kan du bli ambassadør for Stavanger-regionen ved å arrangere en konferanse eller et arrangement. Ved å arrangere en konferanse får du mulighet til å vise frem arbeidet ditt for kolleger nasjonalt og internasjonalt. Hvis du arrangerer arrangementet i din egen region, vil du og institusjonen din bli bedre kjent, noe som kan føre til ringvirkninger for forskning, næringsliv og finansiering.